Rödgods är i ärlighetens namn inte det man helst ser i schaktet vid en mesolitisk undersökning. Men för framtida frågeställningar kan även vårat insamlade sentida material vara till stor hjälp, särskilt med tanke på att en av Gustav Vasas kungsgårdar ligger ett knackstenskast bort…
 

Bryne av kvarts?

Den här lilla kvartsbiten påminner om ett bryne med sina jämna fina yta, men saknar tydliga slipspår. Liknande brynen finns från folkvandringstid.

Här kommer en till bild på kritpipshuvudet som Andreas hittade i förra veckan.
Arne: Ja, prickarna som syns finns på båda sidorna, nästan som ett grepp. Tror du fortfarande på tidigt 1600-tal och Holland?
En del kvartsbitar som vi hittar är riktigt små. Andra är lite större som det här ”bipolära” avslaget vilket under äldre stenåldern kan ha varit skaftat och använts vid skinnbearbetning.
Vi plockar ihop för den här veckan. Är tillbaka på måndag då bl a en åk 3 klass från Charlottenborgsskolan kommer på besök 
I vardagslunken och vid sidan av praktföremålen så visar sig äldre stenåldern i ett mycket fragmenterat boplatsmaterial av framförallt kvarts, flinta, ben samt en och annan knacksten. Folieasken innehåller fynden som vattensållats fram från en kvadratmeter ruta.
Kjel Knutsson från Uppsala universitet som har arbetat mycket med att analysera råmaterialet kvarts besöker oss idag. På förmiddagen har fokus legat på fraktur- och funktionsanalys. Intressant att höra är bl a att kvartsskrapor idag används i länder som Etiopien och att materialet är lämpar sig betydligt mycket bättre vid skinnbearbetning är t ex järnskrapor.
Mot bakgrund av de slitspårsanalyser som gjorts konstaterade han också att säkert 10 % av den kvarts som vi hittar är verktyg/redskap.
Eftermiddagen med Kjel har varit mer hands-on. Han har slagit kvarts och vi ha kunnat samla in ett bra referensmaterial av plattformsavslag respektive bipolära avslag.
Spåren av slagsmål?
Anders hittade den här kindtanden från människa idag och eftersom vi nyligen fick veta att Motala ibland refereras till som ”lilla Chicago” så började vi naturligtvis fantisera fritt om eventuella kopplingar till den undre världen.
Finfredagsfeeling!
Ann toppar det fina vädret genom att hitta en yxa, den första i år på västra sidan av järnvägen.Ann found a stone stone axe!

Nu börjar det komma lite fragment av ben som är tydligt bearbetade. Vi befinner oss nu en bit ovanför strandlinjen och förhoppningsvis kommer det dyka upp fler anläggningar snart.

We’re starting to find fragments of bone, maybe from leisters or bone points.

Just nu håller Ann och Börje på och schaktar bort fyllningsmassor för att kolla om det finns något intressant under dem.

Archaeology in progress…

Uppföljning städstabben

Nu har vi sågat av en decimetertjock skiva av städstabben som vi ska sända iväg på dendrodatering. Stabben hittades intill ässjan och har troligen använts som underlag för smedens städ (mer om ässjan finns att läsa på bloggen).

Igår hittade undertecknad dessa två fina fragment. Den konformiga är tillverkad av kronhjortshorn och den andra av ben. Troligtvis har den sistnämnda varit någon form av skrapa. Kan ni se de tydliga bearbetningsmärkena?

Two fragments of red deer antler and bone. The tiny one has probably been used as some kind of scraper.

Flintskrapa

Den här lilla skrapan hittade vi förra veckan. Den har väldigt små retuscher längst eggen och en hög vinkel. Tidigare år har vi hittat skrapor i både kvarts, kvartsit och flinta. Skraporna hade många användningsområden, bland annat skinnberedning.