Det här är väl vad vi tänkte allihopa när vi kom fram till Inhåleskullen första grävdagen. Det som tidigare var rena djungeln har efter avverkning visat sig vara ett mycket vackert höjdparti med spännande topografi.

Mest framträdande är kanske graven i krönläge, eftersom man på ett mycket skickligt sätt utnyttjat den naturliga sluttningen för att få graven att se större ut. Nedanför har man dessutom draperat marken med ett lager av skärvsten som blivit som en förlängning av gravmonumentet. Här kan man tala om landskapsarkitektonisk konst!

Att gränsen mellan graven i krönläge och den naturliga kullen är svår att urskilja är förmodligen precis den effekt gravbyggarna var ute efter

Fenomenet där man modellerat och utnyttjat befintliga landskapselement för att uppnå önskade visuella effekter känns igen från andra gravfält i trakten. Här kan t.ex. nämnas de ”något” större högarna i Gamla Uppsala.

I övrigt kämpar vi på med schaktningen och redan efter ett par dagar har vi fått fram mindre stensättningar, blockgravar och härdar. Stubbarna och de långa sega rötterna är många, men vad spelar det för roll? Detta är ett riktigt roligt och framförallt extremt spännande uppdrag!

Katarina och Andreas schaktar