Inhåleskullen var ett tidlöst gravfält där människor begravde sina döda redan under bronsåldern och fortsatte med det i tusen år. När gravarna undersöktes 2010 hittades vackra pärlor, kammar och delar av en hjälm från järnålder.

Platsen ligger i de sydöstra delarna av Uppsalafältet vid Vaksala och utgör en höjd mot det övriga  mer platta landskapet. Kanske gjorde det att Inhåleskullen hade särskild betydelse för människorna och att man begravde viktiga och framstående personer här.

Läs mer om uppdraget