Vi har haft våra misstankar men det är först när Agneta hittade några fler fragment bland benen som det blev bekräftat: Ja, det finns en vendeltida hjälm i en grav från Inhåleskullen. Eller i alla fall fragment av en hjälm, som måste ha sett väldigt tjusig ut från början. Och det här är en liten sensation i sig, vendeltida hjälmar växer inte på träd direkt. Exemplaren från båtgravarna i Vendel, Valsgärde och Ultuna är väl kända, och ytterligare några stycken har man påträffat i brandgravar från t.ex. Täby och Sollentuna. Men fortfarande är de riktiga rariteter, under vendeltiden helt enkelt exklusiva statussymboler. Så den hjälmprydde mannen från Inhåleskullen måste ha varit en riktig höjdare, åtminstone lokalt i bygden. Frågan är om det inte även finns bitar av en svärdsskida i graven, döm själva…

Hjälmen från båtgrav XIV i Vendel. De röda markeringarna visar de delar vi kunnat lokalisera i graven i Inhåleskullen i Uppland

Del av ögonbryn. Det blev det avgörande fragmentet och suddade ut många tvivel

Ytterligare små fragment av ögonbrynen, tur att vi vattensållade

Bandformade beslag både till pannan och sidorna. Samtliga har utsökt ornamentik förstås

Svärdsskida från en båtgrav i Ultuna. Foto: SHM

Dekor av svärdsskida eller inte?