Kl. 14.09 i fredags schaktade vi den sista biten av undersökningsområdet. Det var en smal remsa åkermark nedanför kullen, där vi hittade en härd, några stenlyft och möjligen rester efter en bortodlad grav.

Rensningsarbetet är också avklarat och gravfältet kan just nu skådas i all sin prakt. Intressant är att fornlämningen uppfattas på helt olika sätt beroende på vilket håll man ser den ifrån, från söder framträder den som en jämt sluttande kulle, från norr har den betydligt brantare sidor. Det blev ungefär som vi trodde och hittills har vi lokaliserat ett trettiotal gravar. De flesta är relativt små, vissa kan egentligen vara odlingssten och förmodligen finns fortfarande mindre gravgömmor som vi inte upptäckt än.

Störst överraskning är graven i krönläge som vuxit ordentligt och som verkar vara en rejäl gravhög, kanske hela 15 meter i diameter och minst två meter hög. Vilka som brukar vara begravda i liknande gravar berättar vi om en annan gång.

Elsa står på toppen av den stora gravhögen. Det är också den högsta punkten på gravfältet

Riktigt tjusig är också den stora treudden i gravfältets sydöstra del. Har vi inte berättat om den än? Då får den bli huvudobjekt i nästa inlägg helt enkelt.

I övrigt har Andreas Nordberg nu anslutit sig till grävgänget, och från och med nästa vecka får vi också hjälp av Louise Evanni, vi hälsar dem välkomna!