När man undersöker gravfält brukar fyndmängden bli stor, i alla fall om det rör sig om gravar från mellersta och yngre järnålder. Inhåleskullen är inget undantag och redan nu har vi lyckats fylla några fyndbackar. Ben börjar vi ha rätt mycket av, både sotiga från brandlager och jordiga från mindre gravgömmor. I skärvstenlagret nedanför graven i krönläge har vi hittat obrända djurben och även en bit av ett obränt lårben av människa. Vad är detta nu? Spår efter ett människooffer i samband med en begravning, en sekundär obränd grav eller rester av en förstörd äldre grav? Det visar sig så småningom. I utkanten av en fyrkantig stensättning fanns ett vackert äggformad sten, ett uppståndelseägg?

Del av lårben av människa och äggformad sten

Mellan gravarna har Maria Lingström (kommer ni ihåg Maria? Hon och hennes kollegor gjorde en strålande metalldetekteringsinsats vid Prästgården i Rasbo) hittat delar av dräktdetaljer, smycken, flera järnnitar och mycket annat, flera av fynden verkar vara från vikingatid. Kul!

Sölja, viktlod samt delar av armband och dräktspänne
Handtag till vikingatida kärl eller delar av kastrull från 1800-talet?
Några av våra fynd av järn

Och sen har vi lite keramik, bränd lera och en bit av en vävtyngd. Det kommer mer, det kan vi lova.