Det är riktigt härligt att vara ute just nu! Morgnarna är visserligen smått kyliga men efter klockan 9 njuter vi verkligen av det fina höstvädret. Schaktningen fortsätter i högt tempo, och nu har vi även börjat finrensa kullen för att få bort resterande rötter och humuslager. Gravarna och härdarna blir fler och fler, och några enstaka fynd av ben och keramik har börjat dyka upp.

Numera börjar vi arbeta precis samtidigt som solen gå upp

Vilket toppgäng vi är, just nu är det mycket fysiskt arbete men det är ingen som klagar. Och våra duktiga maskinförare underlättar verkligen. Mer från Inhåleskullen inom kort…

Grävgänget vid Inhåleskullen