Var det en stor och ovanlig fågel som flög över Fyrislund i lördags? Nejdå, det var fotografen Max Marcus från Hawkeye Flygfoto som tog bilder av gravfältet, fastspänd under sin motordrivna flygskärm. Som vanligt blev det ett mycket lyckat resultat, bilderna från ovan ger en hel ny dimension till fornlämningen. Inte minst kan man äntligen se treudden A666 i sin helhet, vilket var något svårt att göra tidigare när man stod på marken.

Inhåleskullen från luften. Här syns treudden i sin helhet, många av de andra gravarna går också att urskilja. Foto Hawkeye Flygfoto

En treudd är en trehörnig stensättning, och den från Inhåleskullen är rejält stor, hela 17 meter, med fint uppbyggd kantkedja. Treuddar är inte så vanliga på gravfält och ofta har de ett lite perifert läge. Ibland innehåller de inga synliga begravningar, ibland har de brandlager, precis som andra gravar i närheten. Ibland är de stora, den vid Ottarshögen i Vendel är t.ex. nästan dubbel så stor som vår, ibland har de blygsamma dimensioner. Ja, lite speciella är treuddarna. Vissa forskare har tolkat dem som minnesmärken eller anläggningar med mytologisk konnotation, kopplingen till världsträdet Yggdrasil har särskilt framhävts i sammanhanget.

Arkeologerna placerade vid treuddens spetsar och mitt ger en uppfattning om dess storlek

Hur det blir med exemplaret från Inhåleskullen, hmmm, det återstår att se. Med lite fantasi kan man i alla fall se treudden som ett stiliserat ansikte med horn och bockskägg, kan A666 ligga bakom namnet på kullen?