Nu är det dags för oss att undersöka ett gravfält med ett trettiotal gravar i de sydvästra delarna av Uppsala. De mest markanta gravarna är en stor stensättning i krönläge och en vacker treudd, men på platsen finns även många mindre stensättningar med varierande former. Fornlämningen har troligen en datering till uteslutande järnålder.

Det är väldigt sällan som man undersöker gravfält i sin helhet i Uppsalatrakten och vår undersökning kommer att kasta nytt ljus kring t.ex. begravningsritualer och social tillhörighet under denna del av forntiden. Så följ vår blogg noga, helt färsk kunskap utlovas minst en gång i veckan!

Översiktsbild över Inhåleskullen

Platsen kallas för Inhåleskullen och man undrar förstås om det finns skäl att bli orolig. Förleden i platsnamnet syftar troligen på Hin Håle, alltså Djävulen himself. Varför kullen fått detta i synnerhet väldigt speciella namn vet vi inte ännu men redan nu dyker det upp ett par givna frågor: Kommer allting att gå åt h*****e? Kommer vi att få det hett om öronen? Hmmm, ursäkta de billiga skämten, det var svårt att låta bli…

Inhåleskullen med graven i krönläge