Fynd under mikroskopet 27: Citronmeliss

Citronmeliss är bekant för de flesta, kanske mest som tillbehör i sommardrinken, som dekoration på sorbet, men också som en av örterna i ”Uti vår hage” som av någon outgrundlig anledning ska ”komma”. I sången bär den sitt äldre svenska namn ”Hjärtans fröjd”.

Citronmeliss nämns inte särskilt ofta i Svenska skriftliga källor från medeltiden. I arkeobotanisktmaterial har den hittas den sporadiskt i spår efter stadsodlingar från 1100-talet och framåt. Från 1500-talet har den också påträffas den också i klostermiljö. Den ingår också bland växterna som påträffades i biskopen Peder Winstrups kista här om året (begravningen ägde rum 1679). Där ingick den som en av ingredienserna i en av kuddarna under biskoppens huvud. Både utifrån fyndsammanhang och texter förefaller det som om citronmeliss främst nyttjats som medicinalväxt till allehanda bot, allt från mag-, mens- och bröstvärk till sårläkning.

Hur är det då med ”Uti vår hage”? Uppräkningen av ungefär dessa örter i visor återfinns i svenskt 1600-talsmaterial och bygger sannolikt på en äldre muntlig balladtradition som varit vitt spridd i Nordeuropa. Liknande sammansättningar finns från Tyskland, Holland och England. En mycket folkkär myt gör gällande att uppräkningen velat förmedla hemliga abortiva eller preventiva recept, men för denna spännande tanke saknas helt belägg. Visserligen kan man laborera med tveksamma indicier i balladerna om hur det ska ”ridas” och ”kommas” i den där hagen och att man i någon vers hänvisar till lyckligt moderskap, men det stannar på spekulationsstadiet. När det gäller hemliga ingredienser i samband med havandeskap finns bättre belägg vad beträffar andra växter, vilket jag återkommer till i framtiden.

/Jens Heimdahl