Förra veckan jobbade jag och Pär Karlsson i Riddersvik, en välbevarad park i Hässselby, Stockholm. Parken ska restaureras och vi gjorde en mindre undersökning inför detta. Bland annat identifierade och undersökte vi trädgårdsgångar i Stjärnparken (rektangel på kartan) och undersökte lindbersåns utformning (cirkel med kors på kartan).

Intressanta resultat och en av de vackraste grävplatserna på länge!

Karin Lindeblad

Utsnitt ur karta över Riddersvik år 1843. På kartan syns bland annat Stjärnparken (rektangel), lindbersån (cirkel med kors) och templet på udden i väster. Mangårdsbyggnaden med ekonomibyggnader längst ned till höger i bild.

Pär Karlsson och Krille Larsson diskuterar stenfundamentet i förgrunden. Det kvadratiska fundamentet ligger i Stjärnparkens nordöstra hörn, i förlängningen av den östra trädgårdsgången. Fundament till utsmyckning?

Nedanför lindbersån låg fynd som visar på ”party i parken” : ostronskal, vinglas, kinesiskt porslin, kritpipor mm. Föremålen kan dateras till decennierna kring sekelskiftet 1800.

Stjärnparken har varit drygt 6000 kvadratmeter stor och planterats med drygt 200 parklindar i raka rader. Innanför den yttersta raden med träd har det funnits en drygt tre meter bred trädgårdsgång, belagd med lera och grus.

Pär Karlsson mäter in lager och konstruktioner i lindbersån.