Luktreseda är ett bra exempel på en onyttoväxt med en position högre upp i Maslows behovspyramid eftersom den varken är mat eller medicin. Den är ganska oansenlig (rentav lite ful) och har odlats av ett skäl: den luktar supergott, i synnerhet om kvällen, och kan vittna om nöjesodling och njutningshistoria. Dess fröer är mycket karaktäristiska: som små hårda rynkiga foster. Under 1800-talet blev luktresedan populär att odla invid förstutrappor där man hängde om kvällarna.

Luktresedans äldre historia är till stora delar oskriven. Den har sitt ursprung i Nordfrika och har odlats i medelhavsregionen för parfymtillverkning. Enligt skriftliga källor spreds den i Tyskland och Holland under 1700-talet. England nådde den kring 1750-talet och där den blev så populär att falska fröer salufördes. I Sverige sägs luktreseda ha blivit populärt först på 1800-talet i linje med den allmänna efterblivenhet som generellt präglat regionen. Ett fynd i Linköping från det sena 1700- eller tidiga 1800-talet kan bekräfta detta, men nyligen hittades fröer daterade till perioden 1620-1660 i en biskopsträdgård i Göteborg.

Vadfalls!? Skulle en onyttoväxt ha nått borgerskapet i Göteborg före borgerskapet i England (själva The Land of Borgarträdgårds!) Detta är så oerhört att det nästan inte kan skrivas. Något måste vara fel!

/Jens Heimdahl