Fynd under mikroskopet 18: Jordgubbe

Mitt första arkeologiska fältarbete var på Skeppsholmen, det var sommaren 99 när kajen vid Södra brobänken skulle byggas om. Under arbetet upptäcktes fem vrak, bland annat en galär; ett krigsskepp från 1700-talet som framförts med åror och segel. På insidan av bordläggningen fanns fastsmetat avfall som hamnat där medan galären ännu seglade – kanske hade det skett missöden när avfall skulle tömmas eller någon blev sjösjuk och behövde spy. Det var här som spåren efter livet ombord kunde finnas kvar, och innehållet visade att geggan bestod av en blandning av latrinavfall, aska, havsdjur från västkusten (!) och små märkliga smältor som kunde vara spår efter avfyrade krutvapen. Här fanns spår av att man ätit strömming och bär ombord, bland annat smultron, men några av smultronkärnorna såg fel ut – och det var inte den vanlig odlade arten av parksmultron, det var jordgubbe.

Många känner kanske att jordgubben alltid funnits i Sverige – att jordgubbar och mjölk utgör basen i folksjälen, men jordgubben är inte bara ny här utan i hela världen. Den är resultatet av en korsning mellan två smultronarter, en nordamerikansk och en chilensk, som gjordes i Frankrike på 1750-talet. Under första halvan av 1800-talet kom den till Sverige. Fröna under mitt mikroskop hade ju legat på botten av en galär från 1700-talets slut. Hade galären använts ända in på 1800-talet? Eller kom jordgubben hit tidigare än vi hittills kännt till? Och vem var det som hade rest med galären som ätit jordgubbar när det fortfarande var en riktigt exklusiv nyhet? Galären grävdes bort från Södra brobänken dagen därpå. Vi hann bara undersöka henne översiktligt och få andra fynd gjordes. Men bakom den välbekanta doften av hav och de fräna lukterna av tång, krut och strömming, hann vi förnimma den svaga men ljuvliga doften av jordgubbar.

Men nu när illusionen om den här nationalistiska ur-rätten är krossad, så kanske vi i alla fall kan behålla mjölken, för den är väl ändå svensk och riktigt gammal? Ja svensk visserligen, men inte så gammal. Mjölk uppfanns nämligen år 1901 av författarinnan Selma Lagerlöv, på uppdrag av mejerierna som ville ha något att göra.

/Jens Heimdahl