Fynd under mikroskopet 20: Kråkbär

Historien om kråkbär är för närvarande rätt mystisk, och detta inlägg är formulerat som ett antal frågor som jag genom detta inlägg hoppas få lite input och referenstips om, från er som vet mer om detta. Det handlar dels om kråkbären själva, det finns en nordlig och en sydlig variant som inte säkert kan skilja utan genetisk analys, men där det finns rykten om att den nordliga är mer smaklig. Ligger det någon sanning i det? Ligger det någon sanning i påståendet att barn sägs uppskatta kråkbär mer eftersom de känner smaker annorlunda än vuxna?

Det är tydligt att kråkbär ingått i kosten sedan äldsta stenåldern (kråkbär tillhörde den tidigaste floran som invandrade i Skandinavien), fynd vid Balltorp i Mölndal dateras till 8000 f.Kr. och från Motala till omkring 7000 f.Kr. När vi kommer fram till medeltiden, där vi i städerna hittar rikligt med bär i latriner, så utgör kråkbären med få undantag en mycket liten andel – så liten att man kan ana att de snarast ätits av medicinska skäl. Men här finns en tydligt geografisk skillnad: I Falun tillhörde kråkbären de dominerande bärslagen (dessvärre finns ännu inga data från andra norrländska städer eftersom det är ovanligt med exploateringsarkeologi i dessa). Min tolkning är att detta speglar en kulturell skillnad i kosten. I Norrland verkar kråkbär under medeltiden ha ingått i kosten tillskillnad från i Sydsverige. Min tro är att de enstaka rikligare förekomsterna av kråkbär i på sydligare breddgrader kan vara spår av att människor från Norrland ingått i hushållet och i någon mån hållit fast vid sin egen matkultur. Detta skulle kanske vara en möjlighet att få syn på denna annars dolda del av historien.

I etnologiska verk omtalas kråkbär som viktiga i samisk matkultur, och en fråga gäller i vilken utsträckning kråkbären också varit vanliga i övrig norrländsk kost. Kråkbär verkar t.ex. också ha spelat en större roll i Finnland. Kan dessa geografiska kråkbärsätarområden ha en koppling till den geografiska spridningen av nordkråkbär? Jag blir frustrerad av okunskap. Hiiilfeee!

/Jens Heimdahl