Just nu undersöker vi dammar i den medeltida stadens utkant, på mark som från slutet av 1200-talet fram till reformationen tillhörde ett franciskankonvent.

Ett av träkaren som har legat i anslutning till dammarna. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

I dagsläget har vi undersökt fem rektangulära dammar, som alla har grävts ned i den naturliga leran. Dammarna har en bredd på runt fem meter och längden har varit upp till 20 meter. Vår tolkning, just nu, är att de har använts för fiskodling.
Mellan dammarna har vi grävt ut tre stycken större kar i trä, som kan ha använts för att odla upp yngel eller som förvaringsplats innan fiskarna skulle tillagas. I området har vi också hittat flera vattenledningar i trä.
Undersökningen fortsätter fram till påsk och sedan kommer vi att skicka in olika prover för analys: dendrokronologi, makrofossil och osteologi. Vi ser fram emot resultaten med spänning och återkommer!

Rikard Hedvall och Katarina Sköld sågar upp dendroprover på vattenrännan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Vattenränna i trä. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Vattenrännan i genomskärning. Foto: Arkeologerna (CC-BY)