En av ambitionerna här är ju att populärisera och sprida arkeobotaniska resultat med anknytning till trädgårdslämningar, och dagen till ära vill jag därför lyfta fram en svensk pionjär på detta fält: Vivi Laurent-Täckholm (1898-1978), som medverkade till att bygga upp den botaniska institutionen i Kairo, och från 40-talet var professor där, och även vid universitetet i Alexandria.

Hon var en produktiv och bred författare som skrev allt från barnböcker till floror med bestämningsnycklar. 1951 gav hon ut boken ”Faraos blomster”, i vilken hon livfullt berättar om växtfynd från egyptiskt gravmaterial. Jag rekommenderar ett köp om ni hittar den på antikvariat.