I orangeriträdgården finns upp till 0,35 meter tjocka äldre odlingslager. Här hittade vi, bland mycket annat, skärvor av handdrejade planteringskrukor och en ytterkruka med vacker gul glasyr. Framför orangeriet undersökte vi en äldre trädgårdsgång och sparade lite av beläggningen för eventuella framtida rekonstruktioner.