Fenomenet stadsodling är definitivt inte något nytt. Arkeologerna har de senaste åren fått fram bevis för omfattande äldre stadsodlingar i våra städer, bland annat i Skänninge och Vadstena. Odlingsbäddar och gödselbingar är några av lämningarna man hittat.