Frisens park på Djurgården är en ganska okänd och igenvuxen 1700-talspark på Djurgården i Stockholm. Nu ska Kungliga Djurgårds förvaltningen restaurera parken och inför detta gjorde vi en trädgårdsarkeologisk utredning. Vi undersökte bland annat en igenlagd damm och gruslagda gångvägar kring denna. I dammen fanns mängder av kasserade föremål från fester i parken under 1700-och 1800-talen – trasiga vinglas, buteljer och ostronskal.

Läs mer om den engelska parken, dess ägare och våra resultat i rapporten.

Bilden visar målningen ”En söndag i Frisens park”. Den är målad av Frans Wilhelm Laurin år 1868 och finns på Stockholms stadsmuseum.