Keramik: en intressant mynningsskärva med kamstämpeldekor och tätt placerade gropar.

Keramik: en mycket blandad kompott i provrutorna. Variationen i dekor och mynningsform är stor.

En studie i bergart: hålmejsel i grönsten. Ett mästerverk!