Nu har vi börjat undersökningen med grävning av provgropar. Massor av fynd av både porig och fast keramik, kvarts, bergart och säl- samt fiskben. Härligt med en välavgränsad och välbevarad gopkeramisk boplats!

Exempel på keramik och kvarts från den gropkeramiska boplatsen vid Tråsättra.