Drönare: (bildning till äldre svenska dröna ’ljuda högt’ eller möjligen ombildning av medellågtyska drône ’bihane’), hanligt honungsbi. Drönare är klumpigt byggda och har stora ögon, som stöter samman på hjässan. De förekommer i samhället under sommaren men motas ut under hösten.

Källa: Nationalencyklopedin