Provrutsgrävningen fortsätter och mängden fynd är enorm. Framförallt dekorerad keramik, men också flintavslag slagna från yxor med slipyta, skifferspetsar och ben från säl, fisk och sjöfågel.