Nu har vi tagit bort det översta jordlagret på den centrala boplatsytan i Tråsättra, och fortsätter i utkanten. Syftet är att skapa en bild av vilka aktiviteter som en gång ägt rum på stranden och upp mot skogen.

Sedan ska vi bestämma vilken del av området som ska undersökas mer i detalj. Hela boplatsen är på cirka 2800 kvadratmeter, och vi kommer att handgräva ungefär 600 kvadrat på den centrala boplatsytan. För att få bättre koll på hur fynden ligger spridda gräver vi i en gånger en meter stora rutor, som Torbjörn håller på att mäta in.