En översikt av undersökningsytan vid Tråsättra. Den gropkeramiska boplatsen ligger i en relativt kraftig sydsluttning och avgränsas naturligt av kringliggande berghällar samt ett tydligt strandhak i söder. En del av förundersökningsschakten ligger fortfarande öppna och här finns det massor av fynd.

Förundersökningen gjordes av Kulturmiljö Mälardalen.