Vad malde säljägarna på den här för 4500 år sedan? Vass växte säkert vid Tråsättras strand, och av jordstammen kan man mala mjöl. Eller har man krossat fröer från svinmålla eller malt rötter av mjölke? Eller kan det vara så att man träffat på bönder och bytt till sig sädeskorn?