Idag har vi flyttat vår etablering till den lilla badsjön Gullvagnen som ligger ca 10 km nordöst om Stenkullen/Villa Skoga. Alldeles söder om sjön finns en sedan tidigare känd stenåldersboplats (RAÄ 85). Den delundersöktes år 1992 i samband med att E4:an fick en ny sträckning. Vid det tillfället gjordes bland annat fynd av stenyxor samt slagen kvarts, flinta, kvartsit och grönsten.

Under veckan kommer vi att undersöka ett flertal stenålderslägen kring sjön vilka ligger mellan ca 70 och 80 möh. Enligt de strandförskjutningsmodeller som finns för området skulle eventuella lämningar från området kunna dateras till äldre stenålder, mellan 9000 och 10000 år gamla.

Kring Gullvagnen finns också enstaka yngre lämningar. Idag har vi tagit kolprov för C14-analys ur resterna efter en kolmila. I anslutning till den fanns även spår efter en mindre kolarkoja.