Idag kom en grupp seniora kvartärgeologer och arkeologer förbi vår utredning vid Bäckeby. Deras intresse är förståeligt. För drygt 25 år sedan bedrev de själva ett pionjärarbete i sökandet efter äldre stenålder på Södertörn. Precis som vid Bäckeby var Södertörn ett skärgårdslandskap för drygt 8000 år sedan.

Deras arbete bidrog också till ett ökat intresse för stenmaterialet kvarts. Under stenåldern lämpade sig den vita stenen väl vid tillverkning av skärande redskap. Idag indikerar restprodukter från den tillverkningen såväl större boplatser som tillfälliga vistelser i landskapet.

Här berättar Jonas Bergman hur vi idag integrerat kvartärgeologi och arkeologi i vårt projekt. Hur kvartärgeologin bidrar med det ”skelettet” kring vilket arkeologin kan bygga sina tolkningar, dvs befolka ett stenålderslandskap.