På den här kartan motsvarar den blå färgen Östersjöns vatten när nivån låg cirka 50 meter högre än idag. Här visas också de platser som vi undersökt: Objekt XLIV samt Sweco 29, 30 och 32. Kartan är framtagen av Clas Ternström.

Stenåldersmänniskornas närvaro i landskapet är påtaglig!

Den här veckan har vi börjat utredningarna söder om Göta kanal, i Kimstad och Skärskind socknar. Just nu letar vi efter stenåldersboplatser vid Bäckeby, som ligger intill E4:an och ett stenkast från Circle K-macken mellan Linköping och Norrköping.

Hittills har vi undersökt fyra så kallade lokaler (Objekt XLIV samt Sweco 29, 30 och 32) med mycket lyckat resultat. Fynd på samtliga platser! Framförallt är det stenmaterialet kvarts (kärnor, avslag och splitter) vi hittar vilket visar att skärande redskap har tillverkats på platserna under äldre stenålder.

En närmare analys visar att området vi undersöker var en ö i ett skärgårdslandskap för cirka 8000 år sedan. Förhoppningsvis finner vi fler lokaler på denna ö under kommande veckor.