Vi har nu avslutat undersökningarna på Kolmården för den här gången. Målet har framförallt varit att hitta lämningar från stenåldern inom de områden vilka tidigare inventeringar har pekat som lämpliga lägen för sådana i landskapet. Arbetet har inneburit att vi dels med grävmaskin, dels med handredskap har tagit upp så kallade sökschakt inom utredningsområdena. Genom handrensning och sållning har vi sedan sökt efter boplatslämningar, dvs. efter fynd av stenredskap eller tillverkning av sådana, efter bitar av kärl i keramik, efter eldstäder, etc. Beroende på vad som hittats har vi sedan kunnat konstatera att: Ja, det finns lämningar på denna plats, Nej, här verkar det inte finnas någon formlämning från stenåldern. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta undersökningar av platserna.

Längs med Ostlänkens sträckning genom Kolmården, på Östgötasidan, har vi framförallt hittat stenålderslämningar kring sjön Gullvagnen. Sedan tidigare var en äldre stenålderslämning känd och delvis undersökts vid sjöns södra spets. Efter våra utredningar i området kan vi nu bekräfta att det finns lämningar från såväl äldre som yngre stenålder runt hela sjön och dess närområde.

Andra områden där vi kunnat konstaterat nya stenålderslämningar är vid Böksjötorp, Rödmossen, Karlsmossen och vid Villa Skoga intill Kolmårdsbranten (se tidigare FB-inlägg). Mer om dessa kommer ni att kunna läsa i den kommande rapporten för utredningarna. När den publiceras så lägger vi upp en länk till den här.

Nu fortsätter vårt arbete söder om Göta kanal. Den här veckan befinner vi oss vid Bäckeby, alldeles intill E4:an och mittemot Circle K-macken (tidigare Statoil). Fortsättning följer…