I en sandsluttning vid sjön Gullvagnens nordvästra del, mitt emot badplatsen, har vi hittat ännu fler lämningar. Återigen märks de främst genom förekomst av skärvig sten som troligen markerar härd-, eller kokgropar.

Vi hittar även enstaka bitar slagen kvarts närmast sjön. Området kring Gullvagnen verkar ha varit attraktivt under äldre stenålder.