Sökandet fortsätter efter stenålderns lämningar inom korridoren för den planerade Ostlänken. Den här veckan har sökschakten dragits i närheten av Sveden, strax söder om Göta kanal. Flera utpekade äldre stenålderslägen i landskapet har undersökts med mycket gott resultat. Idag fann vi ett flertal vassa avslag i kvarts och kvartsit, samt en så kallad kärna i kvarts. Materialet indikerar att någon suttit där och tillverkat skarpeggade redskap. Kanske skedde detta invid en mindre eld, vilket fynd av ”skärvig sten” antyder.

Under de närmaste veckorna fortsätter arbetet kring Sveden. De aktuella platserna ligger bara ett par kilometer från Bäckeby, där vi i höstas hittade ett stort antal lämningar från äldre stenålder. Sannolikt tillhör de senaste dagarnas nyfynd samma skärgårdsmiljö för cirka 8000 år sedan.