Den här veckan håller vi till vid Karlsmossen, 3 km väster om Åby. Ytan som undersöks nu är en svag sluttning med flacka partier ner mot mossen. I öster, norr och väster omgärdas platsen av berg och stenblock, ett skyddat boplatsläge med andra ord…