Objekt 42

Ibland är ytorna där vi letar spår från äldre stenålder märkligt små. Idag undersökte vi objekt 42, en liten avsatts, eller ”hylla”, mellan två uppstickande berg. Ett skyddat läge som under äldre stenålder vätte ut mot vattnet i norr. Egentligen är det en ganska otillgänglig yta med många och stora uppstickande stenblock. Men intill den västra bergsklacken fanns en liten flack yta som var stenfri. Vi fokuserade vårt arbete på den platsen.

Efter att ha tagit bort grästorven med grävmaskin vidtog rensarbete med fyllhammare och gotlandshacka. En bit ner i den gula sanden syns plötsligt först en, sedan två och därefter ett stort antal skärviga och skärbrända stenar. De visar sig vara spår efter en eldstad, eller en kokgrop. Vi dubblar ytans bredd med grävmaskinen och fortsätter att rensa. Och så. I sanden ligger två avslag i kvarts. Träff!!!

Bra scoutat Clas!

Ett avslag i kvarts. En restprodukt från tillverkning av skärande redskap i stenmaterialet.
Den gula pinnen markerar kvartsfynden. I bakgrunden syns de skärviga och skörbrända stenarna – eldstaden.
På den här kartan motsvarar den blå färgen Östersjöns vatten när nivån låg cirka 50 meter högre än idag.
Till höger i bilden syns objekt 42. Kartan är framtagen av Clas Ternström.