Måndag morgon. Vi har förflyttat oss något österut på ön vid Bäckeby. Den här gången drar vi sökschakt nära E4:an och nästan rakt under högspänningsledningarna. Vi befinner oss fortfarande i ett krönläge om än svagt nerdraget.

Redan innan frukosten kl 9.00 hittas de första avslagen i kvarts. Några av dem bär rester av fältspat vilket indikerar att kvartsmaterialet har brutits direkt ur berget. Under dagen hittas ytterligare några större bearbetade kvartsbitar.

Snabbt mejlas de goda resultaten in till kollegor och till Trafikverkets kulturmiljöspecialist i Projekt Ostlänken som konstaterar: ”Det verkar finnas stenålder överallt på den kullen…”.