Objekt 53 ligger på en mindre moränavsats som vetter åt väster alldeles intill E4:an. Tidigare har ytan pekats ut som ”lämpligt boplatsläge, stenålder”. Idag drog vi flera sökschakt i området. Grästorven rullades av med grävmaskin. Därefter vidtog handrensning med bethacka och skärslev för att hitta eventuella lämningar.

Det verkade länge som att platsen inte skulle ge något positivt arkeologiskt resultat. Så plötsligt låg där sju små bitar slagen kvarts i schaktet. En ”bipolär kärna” samt några ”splitter” och ”avslag”. Alla sju hittades inom en yta av knappt en kvadratmeter. Nästan som att de var spår efter en enskild händelse under äldre stenålder?

Något senare, i ett schakt nära motorvägens viltstängsel, hittade vi en keramikskärva stor som en tumnagel. I dagsläget är det svårt att datera den men det kan inte uteslutas att den är från yngre stenålder?

Mao, två subtila fynd vilka i sin tur pekar mot lite olika förhistoriska tidsperioder. Fynden väcker frågor. Det här är en plats man gärna vill undersöka mer…