Idag avslutades utredningen vid Rödmossen. Vi drog ytterligare sökschakt öster om hästhagen där kvarts- och grönstensavslag hittades i tisdags. Tyvärr blev det inga fler träffar den här gången.

Alldeles intill ytan som vi har undersökt finns en stor fångstgrop med stensatta väggar (RAÄ 138 Kvillinge sn). Den har en kvadratisk form med 6 meter långa sidor och ett imponerande djup av 4,5 meter. Inget man vill ramla ner i alltså. Varg är bytesdjuret som skulle fångas i grop, enligt de fornminnesinventerare som sökt av området tidigare. För den som vandrar på Östgötaleden är det skyltat och lätt att ta sig till varggropen. Någon som redan varit där?

I dag avslutar vi också den här omgången av arkeologiska utredningar i Kolmården inför Ostlänken. Nya utredningsobjekt verkar dock vara på ingång. Följ vårt fortsatta arbete här…