Nu har många 14C-dateringar börjat trilla in i brevlådan, vad vi har väntat på dem! Perioden yngre romersk järnålder – folkvandringstid är väl representerad i boplatsmaterialet, samtliga hus och många av kringliggande anläggningar som härdar och tjärtrattar verkar höra till just den perioden. Det var säkert rätt livligt vid Prästgården runt 300-500 e.Kr. Enstaka kokgropar och ugnar är lite äldre, från yngre bronsålder och förromersk järnålder. Då har man tydligen lagat mat och verkat på andra sätt inom den yta vi undersökte, men kanske inte bott just där. Antagligen finns den samtida bebyggelsen inte så långt bort. Rapportarbetet går framåt, vi berättar mer allt eftersom. Så länge, lite fynd…

Lerklining med hål efter en gren
Spill från hornhantverk
Löpare från en kokgrop