I fredags den tolfte november tystnade till slut fyllhammarnas dova dunsar, skärslevarnas ivriga skrapande och larvbandens gnissel över Skeke. Efter sex och en halv månads arkeologiska undersökningar är vi nu färdiga och vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla våra duktiga arkeologer som varit inblandade i undersökningarna, ni är bäst!! Vi skulle även vilja tacka våra besökare som bidragit till undersökningen med sitt intresse och frågor.

Kulturlager under undersökning i snöstormen, -5 C, 20 cm tjäle och drivsnö men undersökningen stannar aldrig upp
Hackor, inte så praktiskt men ack så effektivt. Gustav Gonelius och Elin Säll hugger i

Den sista veckans arbete utfördes under lite besvärliga förhållanden, där fornlämningens stratigrafi uppifrån och ned enklast kan beskrivas som 20 centimeter snö följt av 20 centimeter tjäle och därefter en genomvåt och motsträvig fornlämning. Vi valde dock att inte låta oss nedslås av något så alldagligt som väderförhållanden, utan plockade raskt fram hackor, fyllhammare och en god portion gott humör och gjorde sedan processen kort med de återstående kulturlagren och anläggningarna.

Munter snöskottning och arkeologisk undersökning. Torbjörn Holback och Elinor Sabel lägger sista handen vid skärvstenshögen A83
Den södra moränutlöparen med gravar från bronsålder i snöskrud. Anna-Sara Noge och Anders Bornfalck-Back packar upp en grav dagen efter stormen

Under sista veckan hann vi med att fördjupa kunskapen kring flera gravar från yngre bronsålder och i vissa av dem faktiskt göra flera fynd av väldigt intressant art. Bland annat påträffade vi två mindre skopor i keramik från yngre bronsålder, skopor som liknar den skopa som påträffades på Björkgärdet (RAÄ 661) under deras sista vecka. Dessa skopor har förmodligen varit en del i en servis som använts vid speciella måltider eller bjudningar, efter mönster från Centraleuropa. Vi hann även med att undersöka flera större matlagningsområden och lager med avfall från bronsålder och järnålder, som legat i utkanten av bronsålderns gravområde och järnålderns stormannagård.

Skeke några minuter efter den sista slutspurten, när vi har gjort vårt bästa för att krama ur varenda droppe kunskap ur marken

Men att vi nu avslutat Skeke i fält innebär inte att ni inte kommer att få reda på mer vad som händer med materialet från platsen. Vi lovar att vi kommer att uppdatera er alla med jämna mellanrum med information om allt från spännande nya kunskaper om vårt fyndmaterial, till platsens dateringar samt rekonstruktioner av hus och gravar och mycket mycket annat.

På återseende!

Vi som gjorde det i Skeke