Basregistreringen av föremålen från Skeke är klar och specialregistreringen i full gång. Vi vill därför presentera en del preliminära resultat, som vi tror kan vara intressanta för er läsare.

Nu när vårsolen så smått börjar titta fram drar vi oss till minnes den sommardag då ett märkligt fynd gjordes på Skeke. I samband med schaktning och metalldetektering hittade vi en förgylld spiralten i anslutning till en bronsåldersgrav. Den låg alldeles ytligt i botten på ett litet ovalt hålrum. Genast började våra tankar att vandra. Hade fyndet gömts eller offrats? Vilken datering och funktion hade det och fanns det paralleller?

Nu i vinter har vi börjat söka mer information och har kanske kommit lite närmare svaren på några av frågorna. Vi tror att tenen har en datering till folkvandringstid. Det finns uppgifter i gamla frankiska skrifter som förtäljer om furstars vrede över falska guldarmringar som bytts i allianser. Spiraltenen från Skeke består nämligen av rödmetall, i detta fall en legering av koppar, zink och tenn samt spår av silver. Tenens yta är förgylld. Av det lilla hålrummet att döma kanske den lades ned i en läderpåse eller liknande. På ytan har tenen ett material som vid konserveringen var mycket svår att avlägsna. Kan det vara rester av organiskt material i form av exempelvis läder? Våra analyser av tenen fortsätter och vi återkommer då vi får fler svar.

Några mycket mindre fynd utgör tre små viktlod i kopparlegering och bly, varav ett är särskilt vackert. Det mäter bara drygt 9 x 9 mm och väger 1,1, gram. Viktlodet har en punsdekor med cirklar grupperade tre och tre på flatsidorna och regelbundna små streck längs båda kanterna. Viktlod av denna ringa storlek brukar kopplas samman med ädelmetallvägning och utgör tillsammans med flera andra metalldetektorfynd tydliga indikationer på att Skeke varit en betydande plats under yngre järnålder.

Viktlod från grävningen

Några speciella godbitar i fyndväg finns även från bronsålder! Från Skeke finns fyra fynd av bensågar från olika anläggningar. Bensågarna har hittats i lager samt i en kokgrop som i skrivande stund tolkas som tillhörande bronsålder.

Bensåg framsida

Bensågar är verktyg gjorda av flata bendelar som skulderblad med skuren taggad/räfflad kant. Fyndens taggade kanter har förmodligen med tiden blivit vågiga till formen och tyder på att redskapet används till att bearbeta något slags mjukt material. Kanske har ”sågen” varit fäst vid ett skaft? I estniskt material från bronsåldern finns bensågar med ett eller flera hål genom bensågen som fäste för ett eventuellt skaft. De rådande tolkningarna kring vad man använt bensågarna till är bl.a. linberedning eller läder- och särskilt pälsarbete.

Bensåg baksida

Bensågar är en ganska ovanlig föremålskategori, därför är det extra spännande att vi hittat ett flertal i Skeke. Var bensågar relativt vanliga under bronsåldern? Att vi inte hittat så många har förmodligen att göra med dåliga bevarandeförhållanden för obränt ben i vissa miljöer.

Maria Lingström och Mia Englund