Så kom den då äntligen den obligatoriska sista-veckan-överraskningen. När man äntligen tycker att läget verkar vara under kontroll så dyker den alltid upp. I Björkgärdets fall var det en stor skärvstensgrop som visade sig vara mycket djup och dessutom hade en falsk botten. När detta till synes naturliga decimeter tjocka grå lerlager grävts igenom så återkom skärvsten, kol och sot på samma vis som ovanför. I gropen påträffades en ovanlig dryckesskopa av keramik tillsammans med stora mängder kärl av andra typer. I gropen framkom också en delvis omarbetad skafthålsyxa.

Efter en lång och händelserik säsong tar nu det glada grävgänget från Björkgärdet adjö. Det har varit en säsong full av spännande överraskningar, fynd och spännande anläggningar. Det är många minnen som vi tar med oss nu när vi splittras upp och fortsätter med annat. Vissa slutar nu helt å hållet, andra kommer att fortsätta med efterarbetet kring Björkgärdet. Några kommer att gå över och hjälpa till med avslutningen av undersökningarna vid Skeke. Vi som har haft nöjet att leda arbetet vill med detta inlägg meddela att nu är det slut och samtidigt tacka alla medarbetare för deras insatser under säsongen.

Personalen vid Björkgärdet

Nu fortsätter arbetet med att överblicka och analysera allt material som framkommit. Vi kommer naturligtvis fortsätta att berätta om resultaten allt eftersom dessa blir klara.