Simon är inte höjdrädd. Här spanar han efter något, kanske våra kära kollegor vid det närbelägna Skeke. Foto: Christina Holm.

Redan innan vi började våra undersökningar kunde vi inte undgå att notera att det fanns ett stort block i den i övrigt ganska flacka och stenfria åkermarken. Blocket, som måste ha varit ett välkänt landmärke sedan lång tid tillbaka, hamnade nu i vårt undersökningsområde och vi såg fram emot att närmare studera vad som kunde dölja sig i anslutning till det.

På toppen av blocket finns ett litet värn; och antagligen har det varit en populär lekplats bland traktens ungar. Under ett lager med recent odlingssten och skräp har vi nu hittat en relativt välanlagd stenpackning och ett bevarat kulturlager. I lagret har Elin hittills hittat keramik, djurben, smält lera och en liten trasig kniv av järn. Som det ser ut just nu misstänker vi att det kan vara ett avfallslager, och det gör oss väldigt glada. För det första gillar vi arkeologer att rota runt bland förhistoriska sopor, där kan man ju få ut väldigt mycket information om dåtidens vardagsliv och ekonomi. För det andra kan lämningarna vid blocket spegla hur det såg ut i närområdet innan det mesta blev bortodlat genom många århundradens jordbruk.

Elin och Christina ser till att lämningarna vid blocket blir ordentligt dokumenterade. Foto: Christina Holm (med självutlösare).

Men vem vet, det kanske är en grav vi gräver fram just nu…

Inte så långt ifrån blocket finns andra lämningar. Om dem berättar vi i ett annat inlägg inom kort (om ni inte deltar i våra spännande visningar förstås och får höra de senaste nyheterna före alla andra!).