… vi skrev något om Prästgårdsprojektet, hoppas ni kan förlåta oss. Ändå har det pågått saker hela tiden. Just nu sitter Elin på kontoret och registrerar fynd och foton.

Så här koncentrerad är Elin när hon arbetar. Det gillar projektledningen

En hel del roliga detaljer har kommit fram, som en triangelformad ornamentik på en keramikskärva.

Keramikskärva med vacker och ovanlig ornamentik

Metallfynden av kopparlegering konserveras just nu och även där framträder spännande saker. Att många fynd från matjorden var delar av vikingatida smycken visste vi redan, men nu är det tydligt att även bitar som från början såg anonyma ut är ornerade eller till och med bär spår av förgyllning. Coolt!

Resultaten från 14C-analyserna vi fått hittills är äldre än dessa fynd, perioden förromersk järnålder – folkvandringstid verkar dominera bland boplatslämningarna.

Cecilia står mitt i lämningarna från ett litet hus som nu daterats till yngre romersk järnålder

I övrigt ska osteologen Agneta Ohlsson gå genom och bestämma benmaterialet inom kort, och snart är arkeobotanikern Håkan Ranheden färdig med makrofossilanalyserna. Fynd av bland annat vete, korn och hasselnöt är redan konstaterade. Skrivandet av själva rapporten påbörjas inom ett par veckor. Vi återkommer…