Elin Säll och Christina Holm rensar fram en stenpackning
Jag satt och rensade stenpackningen vid flyttblocket då Christina Holm kom förbi och visade besökare vår grävning. Jag berättade för dem att det jag grävde kunde det vara en gravplats. Det stora flyttblocket syns på långt håll och markerar platsen som en modern gravsten. En stenpackning runt blocket, fynd av keramik och brända ben förstärker min arbetshypotes.Men arkeologi är sällan enkelt. Snart visade fynden att stenpackningen tillkom under olika perioder. En kritpipa och en knapp från 1700-talet bekräftar att man var här även under historiskt tid, kanske bara för att klättra upp och kolla utsikten eller leka herren på täppan? En av besökarna, som för övrigt är en av våra grannar, berättade att hennes barnbarn lade dit de stenar som nu ligger på toppen av blocket.

Elin Säll