Den 29:e augusti, arkeologidagen var en mycket hektisk dag längs väg 288. Det verkar finnas ett omättligt intresse för de fascinerande lämningarna på Björkgärdet och i Skeke. Under söndagen den 29:e Augusti, arkeologidagen var inte mindre än 13 medarbetare på plats längs väg 288, Skeke (7) och Björkgärdet (6). Detta var nog tur för vi hade inte kunnat föreställa oss den anstormning som väntade. De båda undersökningarna, Skeke och Björkgärdärdet, hade sammanlagt över 900 besökare. Detta medförde mycket arbete med billogistik, guidning och visning av föremål etc. Det var mycket arbete men denna förmedling är samtidigt fantastiskt rolig och givande. Arkeologidagen är ett kvitto som tydligt visar hur stort intresset för vårt arbete faktiskt är hos dem vars historia det är vi försöker skriva. Vi hade fem visningar på varje plats under dagen och nästan 100 personer kom till varje visning! Grupperna som guidades runt varierade mellan 60 till 140 intresserade.

Besökarna visade stor entusiasm och trotsade till och med enstaka regnskurar för att få se lämningarna efter bronsålderns, äldre och yngre järnålderns människor. Visningsdagen kan sägas ha varit vältajmad, det är nog så att varken skärvstenshögarna eller de vikingatida husgrunderna kan upplevas lika påtagligt framöver. Arbetet med att gräva bort mer och mer av lämningarna för att så småningom erhålla en allt bättre bild av vad som skett på platserna fortgår nu snabbt.

Vi hade också ett mycket uppskattat bokbord där besökarna hade möjligt att köpa böcker från vår produktion. Försäljningen av böcker var även denna framgångsrik och hundratals åkte hem med nyförvärvade böcker om Upplandsarkeologi.