Nu har undersökningarna börjat på allvar. Bilden av en ovanlig och mycket rik vikingatida bosättning blir allt tydligare. Förutom de extremt välbevarade husen och terrasshuset kom mängder av fynd som visar olika aspekter av vikingatidens liv.

Del av ett troligen arabiskt silvermynt. Myntet är starkt slitet och sönderklippt

Det finns hantverksfynd med mejslar, punsar, kvarnstenar, knivar och vävtyngder. Fynd som visar på handel kommer också. De häftigaste är en del av ett troligen arabiskt silvermynt och en stor vikt. Vikten har använts för att väga bitar av mynt och silver. Det är typiskt under vikingatid med bitsilver (små, sönderklippta silverstycken) som har använts som betalningsmedel. Vi har hittat just en sådan silverten. Antingen är det en del av just en ten som använts som betalningsmedel eller så är det en del av en dräktnål.

Del av silverten. Även den är klippt och hopvikt

De kanske mest spektakulära fynden måste ändå vara två rituella föremål. De kom utanför det stora huset, kanske offrade vid någon form av kult. Det är en amulettring av vriden järnten med små järnringar uppträdda. Nära amulettringen låg dessutom en liten torshammare. Det är en liten miniatyr av guden Tors hammare Mjölnir, som han använde för att strida mot jättar och skapa åskväder. Vårt fynd har en gång i tiden varit uppträdd på någon typ av snöre eller ten. Antagligen har den burits av en dåtida rasbobo för att skydda mot oknytt och ge lycka.

Amulettring och torshammare.

Thomas Eriksson