Det arabiska silvermyntet

Ni minns säkert att det fanns en bit av ett arabiskt silvermynt bland de många vikingatida fynden från matjorden vid Prästgården. Nu har experten Gert Rispling vid Kungliga Myntkabinettet tittat lite närmare på fyndet, här kommer delar av hans uttalande.
Myntet är en dirham, ett islamiskt silvermynt som blev pläglat för kalifen al-Mahdi under den Abbasidiska dynastin. Myntorten är troligen Madinat al-Salam, dvs. Bagdad, och präglingsår kan närmare bestämmas till 775-781 e.Kr.
Myntet blev således tillverkat i början av vikingatiden men utan att behöva spekulera för mycket gissar vi ändå att det kan ha hamnat i den svenska myllan många decennier senare. På den tiden kunde man ju inte att avverka 6000 kilometer hur fort som helst, avståndet som faktiskt skiljer Bagdad från Rasbo. Men genom en livlig handel och många mellanhänder gick det till slut.