Nu har undersökningarna vid Skeke gått in i en ny, spännande och arbetsintensiv fas. För att effektivisera arbetet har vi delat in oss i tre grupper, med ansvar för undersökningen av hus, skärvstenshögar respektive gravar.

A41 sedd från ovan, uppåt i bilden är åt söder

I gravgruppen har vi börjat undersöka den största och kanske mest komplicerade gravkonstruktionen, A 41, som är belägen alldeles söder om långhuset på krönet. Vi tar först bort det översta skärvstenslagret, som har visat sig innehålla stora mängder keramik och brända ben. Mycket av keramiken dateras preliminärt till bronsålder. Fynden förekommer både som små nedgrävningar och fyndkoncentrationer i lagret samt är allmänt spridda i det.

A41 under undersökning

I det översta lagret har vi även hittat en del boplatsmaterial, som till exempel olika sorters slagg. Kanske är skapandet av skärvstenslagret en kombination av praktiska och rituella handlingar, där de senare innebar att man med hjälp av skärvstenen dolde den underliggande graven. Under skärvstenspackningen får graven nämligen en helt annan karaktär, i form av en kraftig, tät stenpackning av halvmeterstora stenar. Denna storstenspackning är samtida med gravens kantkedja, som i sin tur överlagrar en möjlig äldre grav, belägen alldeles sydväst om A 41. Det är med andra ord många parametrar att hålla reda på, och det ska bli väldigt spännande att ytterligare undersöka dessa två gravars relation till varandra. Vi återkommer med rapport om någon vecka igen.

Maria Lingström