En överraskning här på Björkgärdet var de oväntade mängder med fynd som dateras till vendeltid till och med tidig medeltid (ca 600-1100 e Kr). Vi lovade tidigare att återkomma när vi började få en bättre bild av sammanhanget i vilket dessa yngre järnålderns lämningar framkom. Detta sammanhang börjar nu klarna. Centralt på Björkgärdet finns flera markanta stensträngar. I takt med att dessa lämningar avtäckts har det blivit tydligt att stensträngarna är delar av en stor husterrass. På denna terrass har nu spåren efter ett omkring 35 meter långt och 8 meter brett hus framkommit. Det har därför blivit tydligt att det sammanhang till vilket fynden från yngre järnåldern skall föras är en stor byggnad som stod på platsen sannolikt under vikingatiden. Huset har en närmast öst-västlig utsträckning och av särskilt intresse är att det vid terrassen finns vad som verkar vara åtminstone tre utbyggnader.