Cecilia dokumenterar ett stolphål i det folkvandringstida huset.
Elin Säll undersöker en härd

I Rasbo visar naturen upp sig i sin finaste midsommarskrud. På stora Prästgården håller vi samtidigt på och schaktar bort matjorden. Simon Karlsson, Cecilia Falkendal och Elin Säll är fullt upptagna med att gräva och dokumentera var sitt hus. Simon gräver ett hus som vi preliminärt daterar till århundradena före vår tideräkning. Cecilia gräver ett hus från folkvandringstid medan Elin undersöker ett mindre uthus, ett så kallat fyrstolpshus. Husen omges av stolphål, gropar och eldstäder vilka vi också undersöker. Förutsättningarna för att undersöka anläggningarna är inte de bästa. Solen och värmen torkar ut leran som blir hård som betong. Men det gör inget eftersom vi är så tuffa. Trots de många vikingatida metallfynd som vi fann i matjorden med metalldetektor har vi inte än funnit några andra lämningar från den tiden, men skam den som ger sig.

Håkan Aspeborg & Anton Seiler

I sitt anletes svett bä Simon bort en sten